مقاله بررسی مفاهیم توسعه

ساخت وبلاگ
چکیده : مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی مؤلف... با عنوان : مقاله بررسی مفاهیم توسعه بخوانید :

مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش


چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی مؤلفه های فرهنگی توسعه در قصه های فولکلوریک فارس است، این مؤلفه ها می توانند بر فرآیند توسعه اثر بخشند و این روند را سرعت داده و مقوم آن گردند یا در برابر آن مقاومت کرده و مانع گردند. نقطه عزیمت این تحقیق دیدگاه ماکس وبر بوده و نگارنده پس از تبیین مفاهیم توسعه- فرهنگ- ادبیات فولکلوریک، ارتباط نظری بین سه رکن «متن- فرهنگ و توسعه» را با توجه به بنیانهای جامعه شناختی فراهم آورده است.

برای این امر، نخست به مکاتب و نظریه های جامعه شناختی پیرامون توسعه توجه شده و سپس از میان دو دسته کلان تئوریها:

1- رادیکال (تضادگرایان)

2- محافظه کار (ساختگرایی - کارکرد گرایان)

با توجه به دیدگاه رساله، که الزام و شرط کافی بودن اقتصاد برای توسعه را ناکافی دانسته و رد می نمایند و فرهنگ را بر این اساس حائز نقش و اثر می پندارد، با انتخاب مکتب نوسازی بطور مشخص و دیدگاههای ناشی از مدل فرهنگی و روانشناختی بطور اخص و شاخص های پیشنهادی مک کله لند را با تلفیق شاخص های راجرز، بعنوان کانونی ترین مفهوم ناشی از برایند نظریات در چارچوب نظری انتخاب می نماید. براساس آن با رجوع به متن (قصه های فولکلوریک فارس) و براساس روش کیفی تحقیق و شیوه اسنادی آن با دو تکنیک تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان مولفه های توسعه در پنجاه قصه انتخابی که براساس شیوه های روش شناختی انتخاب گردیده اند، بررسی می‌شود. حاصل تحقیق مبین این نکته است که با تکنیک تحلیل محتوا، مؤلفه های فرهنگی توسعه که به صورت دو دسته و 6 شاخص متناظر، در نظر گرفته شده اند در قصه ها (متن) با فرضیات تحقیق همخوانی داشته و مانع توسعه قلمداد می شوند اما با تکنیک تحلیل گفتمان این دوازده شاخص در متن مورد برری موید و مقدم توسعه می باشند. این امر ما را با این حقیقت نیز مواجه می سازد که استفاده یک سویه از شیوه ها و تکنیک ها در تحقیقات می تواند منجر به سوء برداشت و تحلیل روایی تحقیق گردد. همچنین کنش‌های قهرمانان و جایگاه زنان و مردان در قصه های فولکلوریک فارس بیانگر این نکته است که عمده کنش‌های قهرمانان فردی، معطوف به هدف و بر اساس نیازهای مادی است. همچنین تعداد نقش زنان و مردان به عنوان قهرمان، در قصه های مورد بررسی برابر است. این امر می تواند مبین این نکته باشد که برخلاف تصور، در جامعه سنتی زنان مستوره و مغفول نیستند بلکه براین اساس می توان این باور را طرح نمود که براساس یافته های تحقیق، جامعه سنتی می تواند بستری برای ایجاد انگیزش و توسعه و حرکت به سوی جامعه نو انگاشته شود.

مفاهیم توسعه

مناطق نقاط آغازین[1]

تعیین نقاط آغازین در مطالعات امکان سنجی احداث هتل های جدید، همواره مهم بوده است. این امکان ها احتمالاً مناطقی هستند که مردم برای آغاز سفرهایشان (توقف برای یک شب یا بیشتر) انتخاب خواهند کرد. با رشد جهانگردی مفهوم آغاز تغییر کرده است. مردم نقطة آغاز را به عنوان بخشی مهم از تجربة کلی مسافرت انتخاب می کنند.

به عنوان مثال. مسافران اروپایی به استرالیا یا استرالیایی های مسافر به اروپا، ممکن است در راه خود، در بالی، سنگاپور یا بانکوک به مدت پنج شب یا بیشتر توقف کنند، یا هنگامی که از مسیر دیگری مسافرت می کنند ممکن است در لوس آنجلس یا مکزیکوسیتی، یا هاوایی یا فیجی توقف کنند.

معیارهای تعیین نقطة شروع مسافرت در تورهای مسافرتی به چند مقصد[2] دارای اهمیت بسیاری است. تورها در جایی توقف می کنند که محل هایی برای دیدن و تماشا داشته باشد و یا بتوان کاری در آنجا انجام داد.
نوع محصول

مقصدی که از پتانسیل بالایی جهت جذب جهانگردان برخوردار است، دارای جذابیت های مختلف جهانگردی از جهت جغرافیا و محیط می باشد. تعداد و میزان دقیق تسهیلات، خدمات و جاذبه هایی که بتوان از آن استفاده کرد، به آن مکان بستگی دارد. سه نوع محصول اصلی[3]، فرعی[4] یا گزینشی[5] وجود دارد.

محصول اصلی شامل انواع مناسب اسکان، تسهیلات تفریحی و رستوران ها و جاذبه های دیدنی است. محصول فرعی روی این محصول بنا شده است و دیگر تاسیسات جهانگردی به آن افزوده می شود. این امکانات عبارتند از: تاسیسات و محل های مختلف خوش منظره، تاریخی، فروشگاهی، تفریحی و … یک مقصد ایده آل مجموعه ای از کلیه این اجزا را ارائه می کند.

مجتمع های استراحتگاهی[6]

مناطق ویژه جهانگردی[7] از مجموعه استراحتگاه های مجهز تشکیل می شوند. این مناطق، جهانگردان را در یک جا نگاه می دارند، نیازهای زیربنایی را در یک جا متمرکز می کنند و به این ترتیب می توان تعداد زیادی هتل و واحدهای اسکان و پذیرایی را به سرعت در این مناطق، به شیوه ای هماهنگ شده احداث کرد.

این مناطق همچنین می توانند بین این توسعه و ترکیبی مناسب از خدمات تسهیلات حمایتی و مکمل، توازن برقرار کنند. این نوع مجتمع های استراحتگاهی نیازمند زمین به مساحت کافی هستند. باید زمین به قیمتی معقول و مناسب تهیه شود، زیرا این مجتمع ها در واقع زمین های توسعه یافته با تراکم نسبتاً پایینی هستند.
فهرست کنترل امکان سنجی طرح

فهرست کنترل زیر حاوی یک جدول ارزیابی آثار زیست محیطی می باشد. یک جدول ارزیابی آثار زیست محیطی می باشد. یک جدول ارزیابی آثار زیست محیطی به منظور مقایسه و بررسی دقیق هزینه ها و منافع زیست محیطی یک طرح ویژة توسعه تهیه می شود. معیارهای همراه با جدول مزبور به شکلی کامل تر در فصل هفتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از دیدگاه دولت

خط مشی و راهبرد

سیاست های توسعه دقیق و مشخص. انعکاس سیاست های اعلام شدة جهانگردی. تعریف بازار، تعداد جهانگردانی که یک طرح جذب خواهد کرد. انواع گردشگران. فصلی بودن تقاضا.

نیازهای توسعه

تاسیسات زیربنایی جدید موردنیاز است- دفع فاضلاب و مواد زاید، آب، برق، جاده ها و مسیر دستیابی. تدارک و تأمین مالی این نیازها. پیوند پروژه با طرح توسعة حمل و نقل داخلی.

آثار زیست محیطی

آثار زیست محیطی طرح. تهیة جدول ارزیابی آثار زیست محیطی. تعهد به رعایت همة مقررات برنامه ریزی فیزیکی[8]. بررسی مفاهیم معماری، طراحی و مهندسی. نقش طرح در کیفیت کلی محیط زیست.

آثار اقتصادی

اندازه گیری آثار اقتصادی طرح. روش مورد استفاده و نتایج حاصله. منافع جامعة محلی. نقش آن در اقتصاد. اشتغال ایجاد شده.

آثار اجتماعی

مشاوره با جامعة محلی. تشکیل جلسات مشاوره توضیح و تبیین طرح. بازخور و واکنش‌ها. میزان حمایت محلی.

مالکیت و مدیریت

مالکیت طرح- داخلی، خارجی، مشترک. مدیریت طرح، نوع شرکت و فعالیت چند ملیتی، ملی و غیره. سابقه و تجربیات قبلی. استفاده از نیروی انسانی. شغل های مستقیم ایجاد شده. کانال هایی بازاریابی[9] ایجاد شده. برآورد فروش. امکان سنجی مالی.
از دیدگاه بخش خصوصی

تعریف بازار

تحلیل تقاضا. سطوح تقاضا. تعیین بازار- اهداف بازاریابی. مشخصات و خصوصیات بازار. جریان های جهانگرد. فصلی بودن و توزیع تقاضا. ترجیحات و خواسته ها.

تعریف محصول

توصیف کلی مفهوم محصول. حمایت مقام های محلی. مجوز برنامه ریزی. واکنش های جامعة محلی. معیارهای توسعة هر وجه:

· موقعیت[10]- سهولت دسترسی. مکان انتخاب شده[11]. مشخصات مکان و محیط. رابطه با دیگر جاذبه ها، تسهیلات و خدمات. نیازهای زیربنایی و معیارهای محیطی.

· تسهیلات- میزان تسهیلات. ظرفیت. مفاهیم طرح- سبک و طرح ساختمان ها. نیازی عملیاتی. سازماندهی و تامین نیروی انسانی.

· خدمات- تعریف سطوح خدمات. پوشش و ساعات فعالیت. سازماندهی و تامین نیروی انسانی.

فصل ششم:

سازمان های خدماتی حمل و نقل
مقدمه

سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. این سیستم خط اتصالی بین مقصد، میهمانخانه، جاذبه ها و سایر مکان های توریستی می باشد. کارایی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم، تعیین کنندة نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می آید. در برخی شرایط هزینة حمل و نقل، بزرگ ترین بخش هزینة سفر را تشکیل می دهد.

بین پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنعت جهانگردی یک رابطة مستقیم برقرار است. به ویژه، خودرو و هواپیمای جت توانستند مسافرت را برای بخش بزرگی از جمعیت دنیا میسر سازند. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت وسیله های مختلف حمل و نقل عاملی حیاتی در افزایش یا کاهش صنعت جهانگردی به حساب می آید. در بسیاری از مقصدها، محدودیت هایی که به وسیله سیستم حمل ونقل و ساختار زیربنایی مانند فرودگاه و جاده اعمال می شود، به صورت بزرگ ترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر رشد درآمده است. در مورد مقصدهایی مانند جزیره که در وسط اقیانوس قرار دارند، صنعت جهانگردی در آن مسیرها بدون وجود خطوط هوایی رشد نمی کند و اگر این وسیلة نقلیه در آن مسیر وجود نداشته باشد، دست اندرکاران صنعت جهانگردی کار چندانی نمی توانند انجام دهند.

در این فصل دربارة جنبه های اصلی مسافرت بحث می کنیم. بین فناوری و سیستم حمل و نقل رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد که به هنگام بحث دربارة راه های مختلف مسافرت، در این باره مطالبی ارائه خواهیم کرد. با توجه به اهمیتی که خطوط هواپیمایی در مسافرت های بین المللی دارند، در این باره به تفصیل بحث خواهیم کرد. مقررات و قوانین خطوط هوایی در ایجاد مسائل و مشکلات رو به روی صنعت جهانگردی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند که در این مورد نیز مطالبی ارائه خواهیم کرد.
تاریخچة توسعه سفرهای مسافرتی

در طول تاریخ، در زمان های مختلف، شیوه های متفاوت مسافرتی رواج داشته است. سیر تکاملی سفرهای مسافرتی، از درشکه تا هواپیمای جت، بیانگر روند تکاملی فناوری حمل و نقل است. درک روند تکاملی و سیر تغییرات مسافرت ها در طول زمان، از آن نظر اهمیت دارد که فرایند تکاملی سایر جنبه های صنعت مسافرت (به ویژه بخش پذیرایی و میهمانداری) تا حد زیادی تحت تاثیر این تغییرات بوده است.

مسافرت در روزگاران قدیم (باستان)

تا نخستین سال های سدة بیستم، مسافرت جاده ای تغییر چندان زیادی نکرده است و بیشتر مسافرت ها با چهارپایانی مانند اسب، انجام می شد و در این سالها بود که با پیدایش درشکه، مسافرت کمی راحت تر شد. این بهبود وضع مسافرت بدان سبب است که برای ساختن جاده ها از مصالح بهتری استفاده کردند و با پرکردن گودال های کوچک و بزرگی که در مسیر درشکه ها بود، جاده را هموارتر نمودند؛ و از سوی دیگر، نوعی فنر زیر اتاقک درشکه قرار دادند که به اصطلاح موج جاده را می گرفت و مسافر احساس آرامش بیشتری می کرد. به هر حال، از آنجا که جاده سازی کرای بس طاقت فرسا بود و شهرها در فواصل بسیار دور از هم قرار داشتند و در برخی از موارد راه های آبی بهترین وسیلة حمل و نقل بودند مسافرت در مسیرهای طولانی تا پیش از اختراع راه آهن پیشرفت چندان زیادی نداشت.

خودروهای جمعی (اتوبوس)

اتوبوس متداول ترین وسیله مسافرتی می باشد. یکی از مزیت های عمدة این وسیله، این است که مثل خودروی سواری به یک مسیر مشخص محدود نمی شود؛ همین ویژگی باعث می شود که سازمان ذی ربط بتواند خدمات متفاوتی را بین جوامع مختلف (در مقایسه با راه آهن یا هواپیما) ارائه دهد. در صنعت جهانگردی، خودروهای مسافربری از جمله وسایل عمده به حساب می آیند و می توانند بین فرودگاه و ایستگاه قطار، میهمانخانه ها و جاهای موردنظر مسافر و مکان های دیدنی شهر یا مقصد، ارتباط برقرار کنند.

یکی از ویژگی های عمدة وسیلة یاد شده این است که سازمان ها می توانند افراد را به صورت دسته جمعی با اتوبوس های مسافرتی به نقاط مختلف و دیدنی ببرند و با ارائه یک بلیت، کلیة هزینه های مربوط به حمل و نقل، غذا، تفریح و هتل را تامین کنند. معمولاً خودروهایی که برای ارائه چنین خدماتی در نظر گرفته می شود، استاندارد بوده و با نرخ های بسیار کمتری مسافران را از هتل سوار می کنند و به نقاط دیدنی شهر می برند و سپس در زمان مشخص آنها را برمی گردانند؛ ولی اگر مسافر می خواهد به گونة دیگری عمل کند، ناگزیر به پرداخت مبلغ بیشتری می شود.

خودروهای تفریحی

خودروهای تفریحی به گونه ای ساخته شده اند که اعضای یک خانواده می توانند در طول مسافرت همانند یک اتاق از آن استفاده کنند. آنها هم وسیلة سفر، هم اتاق نشیمن و هم اتاق خواب هستند. فروش این نوع خودروها رو به افزایش است و تعداد مسافران بیشتری با این نوع وسیله ها مسافرت می کنند. این خودروها دارای مخازن آب، برق و فاضلاب هستند. کسانی که می خواهند از این وسایل استفاده کنند باید بلیت آنها را پیش خرید نمایند و به اصطلاح جا ذخیره کنند. از سال 1991 تا سال 1994 فروش این وسایل نقلیه. 50 درصد افزایش یافت.

مسافرت از راه های آبی

کشتی های تفریحی

همان گونه که پیش از این گفتیم، هواپیما موجب رکود بازار کشتی شد. امروزه کشتی های تفریحی، مهم ترین شکل مسافرت های آبی به حساب می آیند. کشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل که پیش از این مورد بحث قرار دادیم، متفاوت اند؛ زیرا هدف آنها، تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلکه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر حساب می آیند. با وجود این که کشتی های تفریحی در بندرهای مختلف لنگر می اندازند و مسافران می توانند برای تفریح، بازدید و خرید یا هر کار دیگری به ساحل بروند ولی هدف اصلی از مسافرت، اقامت در این نوع کشتی هاست و مسافر می‌کوشد از انواع تسهیلاتی که در این گونه کشتی ها وجود دارد، استفاده کند.

فروشگاه دانشجویی...
ما را در سایت فروشگاه دانشجویی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت: 1:00