بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  فهرست مطالب

  عنوان شماره صفحه

  فصل اول : کلیات

  الف- مقدمه. 2

  ب- بیان مسأله. 3

  ج- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

  د- اهداف پژوهش.... 6

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  الف- مقدمه. 9

  ب- پیشینه تحقیق.. 9

  ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده. 32

  د- مبانی مفهومی تحقیق.. 33

  فصل سوم : روش شناسی

  الف- مقدمه. 37

  ب- روش تحقیق.. 38

  ج- جامعه آماری تحقیق.. 40

  د- حجم نمونه. 41

  ه- شیوه نمونه گیری.. 41

  و - فرضیات تحقیق.. 43

  و- 1- سوالات اصلی تحقیق.. 43

  ز- روش گردآوری اطلاعات.. 44

  ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability.. 44

  ط- متغیرهای پژوهش.... 46

  ی- تعریف عملیاتی متغیرها 47

  س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

  فصل چهارم : نتایج یافته ها

  جداول و نمودارها............................................................................................................................................31

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  الف- مقدمه. 74

  ب- نتیجه گیری.. 75

  ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان.. 75

  ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق.. 76

  د- پیشنهادات و محدودیتها.................................................................. 77

  مقدمه

  دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

  یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

  تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور که ملاحظه می شود دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان کار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یک استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

  رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان که از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی که هم اکنون اکثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشکلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

  ب- بیان مسأله

  موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شکوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یکی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هر سازمان و مرکزی برای این امر مهم باید تلاش کند. یکی از این مراکز مهم و پر اهمیت مرکز آموزش عالی است که تربیت کننده نسل جوان، پیشرو و آینده ساز مملکت است.

  بنابراین، این مراکز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای که مهم به نظر می رسد رضایت دانشجو از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای که از طریق مصاحبه اکتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان از اساتید خود رضایت کمی دارند، در ضمن هیچگونه کار تحقیقاتی در این زمینه در این مرکز انجام نشده بود، در بررسی کارهای تحقیقی خارج از این مرکز هم شاهد نارضایتی دانشجویان از اساتید و بخشهای مختلف از جمله کادر اداری، کتابخانه، خدمات رفاهی و ...........) بودیم.

  ج- اهمیت و ضرورت پژوهش

  بر طبق دیدگاههای جدید تکنولوژی آموزشی، معلم مهمترین عامل موفقیت در اهداف آموزش است و از آنجایی که دانشجویان چشم بیدار جامعه هستند و در هر کشوری از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشند و دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم هستند، پرداختن به موضوع رضایت نقش چشمگیری در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وری به عهده دارد. باید در این مجامع فضایی فراهم شود که با ایجاد روابط انسانی بین استاد و دانشجو، آنها را افرادی متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و از طرفی کار آمد برای فردای جامعه پرورش داد، که در این صورت موجبات افزایش کارایی و بهره وری فراهم آمده و این امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به توسعه انسانی و اسلامی است و با توجه به تجربه کشور های موفق جهان به این مطلب که در مقایسه بین عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی آنچه از عوامل دیگر مهمتر می باشد، توجه به ارزشها ی انسانی و ابعاد معنوی یک کار است و رضایت افراد در محیط کار و تحصیل میل و رغبت درونی افراد را برای انجام کار توام با کیفیت مطلوب فراهم می آورد.

  اهمیت و ضرروت این تحقیق از آنجایی مشخص می شود که در دانشگاهها با قشر جوانی که آینده ساز مملکت هستند روبه رو هستیم و چون آنها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند بنابراین رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان آموزشی نقش بسزایی دارد. پس ضرورت آشنا شدن با دیدگاه دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم دانشجو دیده شود و مسائل و مشکلات نمایان گردد و با ارائه برنامه های مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس، ارزیابی، تصمیمات آگاهانه ای گرفته شود.

  در بررسیهای اولیه مساله بودن رضایت دانشجویان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی در گفت و شنودها با دانشجویان مشهود بود، تحقیق علمی کمکی خواهد بود تا به طور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تکیه بر نتایج علمی در جهت بالا بردن و تقویت سطح رضایت دانشجویان راهکارهایی اتخاذ نمائیم.

  د- اهداف پژوهش

  محقق دراین تحقیق به دنبال دستیابی به پاسخی روشن برای سوال اساسی تحقیق(سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان در سال تحصیلی 85-1384 ) یعنی تعیین و اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از اساتید در هر یک از حیطه های مختلف با استفاده از مقیاس های اندازه گیری که در قالب پرسشنامه برای رضایت طراحی شده است و مشخص کردن سهم هر یک از عوامل و تعیین اهمیت هر کدام از آنها است.

  با توجه به اهداف تحقیق رسیدن به نتایج علمی دارای ارزش می باشد. اما زمانی این نتایج به واقعیت نزدیک می شود که از این نتایج در راه بهبود اوضاع و تصمیم گیریهای مسئولین استفاده شود وامیدوارم که نتیجه این تحقیق بتواند یک منبع مفیدی برای دست اندرکاران امور اجرایی این مرکز آموزشی باشد و از طرفی ما به عنوان قشری که با علوم اجتماعی سر و کار داریم هدف اصلی این است که تاثیر روابط انسانی را بر رفتار انسانها اعم از احساس و فکر و عمل آنها را بشناسیم.

  اهداف فرعی تحقیق شامل :

  1- بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجو از اساتید در ابعاد مختلف.

  2- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان.

  3- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید در بین رشته های مختلف.

  4- بررسی وجوه تشابه و تمایز میزان رضایت با متغیرهای مستقل تحقیق.

  5- بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.

  این فصل از تحقیق شامل سه بخش فرعی است که عبارتند از: پیشینه تحقیق و پس از آن به نقد و بررسی تحقیقات مزبور پرداخته است. در نهایت تعریفی از رضایت به عنوان چارچوب مفهومی کار ارائه گردیده است.

  هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است که مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درک دقیق ماهیت آن پدیده یاری می کند

  (ساروخانی 1372: 147)

  یک تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است که در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیتهای مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته ، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یک محقق در خصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه می کند:

  اولا از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص کند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.

  دوما با آگاهی از نکات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شکل دهد و خطاهای قبل را مرتکب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امکان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: کتاب، مقالات و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشکده های آستان قدس و کتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی کرده و با مصاحبه اکتشافی نزدیکی بیشتری به موضوع حاصل گردد.

  ب- 1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

  با جستجو در پایگاه اطلاعات جامع پایان نامه های تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی کشور ((iran .doc و سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در اینترنت، بررسی طرحهای پژوهشی در موسسات پژوهشی و آموزشی مختلف، در ارتباط با موضوع مورد نظر تعداد 13 اثر تحقیقی در داخل ایران جمع آوری شده که به صورت مقاله، طرح پژوهشی و یا رساله کارشناسی ارشد و دکترا ارائه شده است. ترتیب ارائه مقاله با توجه به نزدیکی موضوع اثر به عنوان تحقیق حاضر است که در ذیل بدان اشاره شده است :

  1- فتحی، یدالله، میزان رضامندی دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان”.

  هدف این مطالعه بررسی وضعیت رضامندی دانشجویان از ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی از طریق دانشگاه ها بوده است. تعداد 445 نفر دانشجوی (230 نفر مرد، 215 نفر زن) سال آخر تحصیلی کلیه رشته های مختلف باضافه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی پزشکی و علوم پایه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی استان همدان به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. میزان رضامندی دانشجویان در خصوص ارایه راهنمایی و مشاوره توسط پرسشنامه ای تهیه و پس از پایایی و روایی آنها مورد استفاده قرار گرفت. نمره رضامندی دانشجویان (82/10 SD. 52/25M) از ارایه مشاوره و راهنمایی اساتید غیر قابل قبول (نمره کمتر از 30) بوده است. نمره رضامندی دانشجویان مرد دانشکده های پرستاری و مامایی به میزان 3512 (SD11/74) و بهداشت به میزان 3098 (SD9/07) قابل قبول بوده است. هم چنین تفاوت زیادی بین نمره رضامندی دانشجویان مرد 2607، (SD11/74) و زن 2409 (SD9/72) دانشگاه وجود نداشت. این مطالعه نشان داد ارایه مشاوره و راهنمایی دانشگاه نتوانسته است جایگاه رضایت بخشی برای دانشجویان داشته باشد همچنین دانشجویان منبع مطمئن و مشخصی برای رفع نیازهای مشاوره ای و راهنمایی در طی دوران تحصیل خود نمی شناسند.

  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت: 17:05
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123