بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی (درس روش تحقیق در شهرسازی)

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  فهرست

  چکیده .......................................................................................................................................... 3

  کلید واژه ........................................................................................................................................3

  طرح مسئله .....................................................................................................................................3

  روش تحقیق ....................................................................................................................................4

  اهداف تحقیق ...................................................................................................................................4

  اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................................................................4

  فرضیات تحقیق .............................................................................................................................. 5

  ادبیات تحقیق ............................................................................................................................... ...5

  مقدمه ............................................................................................................................................6

  تعریف حاشیه پیرامون شهر ها .............................................................................................................6

  تعریف حاشیه های درون شهری ......................................................................................................... .6

  تعریف اسکان غیر قانونی (عدوانی ) .....................................................................................................7

  دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی ............................................................................................................7

  مهاجرت ........................................................................................................................................8

  تاریخچه حاشیه نشینی در برخی از کشورهای جهان ..................................................................................8

  تاریخچه حاشیه نشینی در ایران ...........................................................................................................9

  نتایج و اثرات حاشیه نشینی ..............................................................................................................10

  پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران ................................................................................................10

  چالش های عمده حاشیه نشینی ............................................................................................................10

  روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در جهان .....................................................................................11

  روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در ایران .....................................................................................12

  مطالعات حاشیه نشینی در منطقه غرب مشهد( قلعه وکیل آباد) ....................................................................12

  علل حاشیه نشینی در قلعه وکیل آباد .....................................................................................................13

  ویژگی های جمعیتی ........................................................................................................................13

  بررسی کاربری اراضی ...................................................................................................................13

  وضعیت اقتصادی ...........................................................................................................................13

  ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ساکنین قلعه وکیل آباد .............................................................................13

  بررسی ابعاد و مساحت قطعات – نحوه جرم گذاری و سطح اشغال ..............................................................14

  بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطع های مهم ...............................................................14

  بررسی موقعیت و حجم پارکینگ ها ....................................................................................................14

  نتیجه گیری ...................................................................................................................................14

  پیشنهاد ........................................................................................................................................15

  منابع و مآخذ .................................................................................................................................16

  چکیده

  اصطلاح حاشیه نشینی یا زاغه نشینی و .. در کشورهای در حال توسعه به محلات فقیر نشینی اطلاق می‌شود که در اطراف شهرهای بزرگ به وجود آمده و ساکنین این مناطق به علل گوناگون نتوانسته‌اند جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده تا از امکانات و خدمات شهری استفاده نمایند. حاشیه ، فرهنگ مخصوص به خود دارد . فرهنگ حاشیه نشینی بازتاب شیوه زندگی طبقات پایین اجتماع است که معمولاً فرهنگ فقر شناخته می‌شود. تقریبا اکثر کشورهای جهان اعم از پیشرفته یا عقب نگه داشته شده دوره هایی از حاشیه نشینی را در شهرهای خود تجربه کرده‌اند ، اما مشکل اصلی در کشورهای جهان سوم نهفته است. مثلاَ در هند جمعیت زاغه نشین شهرهای این کشور چیزی بین 30 تا 50 درصد کل ساکنین آنهاست .

  سکونتگاه غیر قانونی(عدوانی) را می توان به عنوان یک منطقه مسکونی تعریف کرد که بدون مطالبه قانونی برای دریافت زمین و یا اجاره از سوی مقامات مربوطه برای ساختن خانه توسعه یافته است. زاغه های غیرقانونی معمولا در حاشیه شهرها ظاهر می شوند.

  شکل گیری و توسعه سکونتگاه های غیر قانونی تابعی از عوامل داخلی و خارجی است. از عوامل داخلی می توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی ، شغل های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است. ، اشاره نمود .

  دلایل خارجی نیزمواردی مانند: مهاجرت ، قیمت بالای زمین و مسکن ، بی توجهی دولت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق ، استاندارد های بالای مسکن قابل قبول ، ضوابط و مقررات ، طرح های پیچیده وموانع نهادی و سازمانی را شامل می شوند.

  توسعه شهری در ایران در فاصله سال های 1340-1320 مبنتی بر رشد مهاجرت روستایی بوده و دو قطب مرفه نشین شهری و فقیرنشین در این دوره خود نمایی می کند.

  در سال 1351، به دلیل اصلاحات ارضی و همچنین عدم کارائی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت‌های گسترده ‌ای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه ای منجر شد.

  روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی :1- تغییر موقعیت ساکنان زاغه ها و مناطق فقیر نشین مرکز شهر

  2- پاک کردن منطقه از زاغه ها و بازسازی و توسعه مجدد آن و 3- بهسازی محله های فقیر شهری می باشد.

  تحولات اقتصادی و اجتماعی در گسترش و ایجاد پدیده حاشیه نشینی بسیار موثر بوده است. لذا به منظور کنترل و در صورت امکان حذف این پدیده باید به ایجاد تعادل فضایی ( اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی ) در سطح مناطق دست یازید . با استفاده از روش توانمند سازی، بهره جستن از اعتبارات جهانی، تخصیص بخشی از اعتبارات ملی به این مهم، جلوگیری از مهاجرت بی رویه از طریق عمران و آبادانی روستاها، در مهارکردن این پدیده شهری نشینی ،بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهری، به منظور پیش بینی فضاهای مناسب برای تولید مسکن کوچک، مقاوم و ارزان قیمت برای زوجهای جوان، خانواده های کم درآمد و... برای اقشار آسیب پذیر باید خانه ای کوچک ولی مقاوم و مجهزساخته شود .

  کلید واژه: اسکان غیرقانونی (عدوانی) – زاغه نشین – آلونک نشین – مهاجرت

  طرح مسئله

  حاشیه نشینی به عنوان یکی از مهمترین مسائل و معضلاتی است که کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته درگیر آن شده اند. افزایش مهاجرت به شهر ها رشد سریع و گسترده ی جمعیت و عوامل اقتصادی و ... موجب بروز عوارض متعدد شهری شده است که از آن میان میتوان به پدیده حاشیه نشینی و یا همان اسکان های غیر رسمی اشاره کرد.

  از آن جا که کارخانجات و موائد زاید آن ها و فرودگاه ها با آلودگی صوتی زیادی که دارند ، همه در اطراف شهر ها سکنی گرفته اند لذا ارزش زمین در این نواحی کمتر از دیگر قسمت های شهر شده و در نتیجه سر ریز جمعیتی که بدان اشاره شد به صورت حومه نشین و آلونک نشین در این نواحی شکل میگیرد.

  سکونتگاه های بی ضابطه و حاشیه ای عمدتا به دلیل ارتباط مستقیم با یکی از نیاز های پایه ای انسان ( مسکن) اهمیت مییایند و با لواقع حاشیه نشینی معضلی است که بر اثر نابرابری های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده است.

  با توجه به این مطلب حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی یک پدیده نامطلوب ،اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی است. و عارضه ای ناخوانا در مدیریت شهری محسوب میشود.

  حال این سوال مطرح است که:

  - عمده ترین عوامل(علل)پیدایش حاشیه نشینی کدامند؟

  - پیامدهای حاشیه نشینی و اثرات آن در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی چیست؟

  - عمدتا چه قشری در مناطق حومه شهر ( حاشیه ای) ساکن میشوند؟

  - مناسب ترین راهبرد ها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی برای ساماندهی به اسکان غیر رسمی کدامند؟

  روش تحقیق

  روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی بوده که از انجام مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی در رابطه با موضوع تحقیق و جمع آوری مطالعات مربوط به حاشیه نشینی به بررسی و تجزیه و تحلیل محدوده پرداخته شده و با شناسایی مشکلات ، تنگناها و فرصت های موجود ، اهداف کلی راهبردها و روش های مقابله با پدیده مذکور ارائه گردیده است .

  اهداف تحقیق

  مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مختلف شهری و روستایی از اساسی ترین کارهایی است که در هر کشور باید صورت گیرد تا برنامه ریزی های توسعه و عمران آن کشور بطور دقیق و صحیح انجام شود در کشورهای توسعه یافته به این امر توجه بسیار شده و قسمت زیادی از بودجه کشور را به این بخش اختصاص داده اند.

  با توجه به اهمیت مسئله توسعه شهر ها و گسترش بیش از حد شهر های بزرگ و پیدایش حاشیه نشینی ، مطالعه حاشیه نشینی و زاغه نشینی بسیار مهم و ضروری است چرا که جهت برنامه ریزی های توسعه و عمران شهری یک برنامه ریز باید با خصوصیات اکولوژی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی کلیه مناطق شهری آشنا باشد.

  هدف عمده در این تحقیق شناخت علت اصلی گسترش شهر ها و خصوصا شهر مشهد و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهر های بزرگ و به دنبال آن محو شدن مناطق حاشیه نشین در سطح شهر مشهد و ایجاد نوعی تعادل بین مناطق حاشیه ای و مرکز شهر میباشد. از دیگر اهداف تحقیق ارائه راهبرد هایی در جهت رفع معضل حاشیه نشینی در کلانشهر مشهد و دست یافتن به توسعه پایدار است.

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  افزایش جمعیت شهری و گسترش شهر ها و پیدایش حاشیه نشینی و عوارض مختلف دیگر آن در حال حاضر یکی از دشواریها مشکلاتی است که در سطح ملی و منطقه ای اذهان عمومی و مسئولین کشور را به خود مشغول داشته است.

  برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی – سیاسی و امنیتی در کشور ایران مسئله حاشیه نشینی ، پیرامون شهر های بزرگ را در بعضی مناطق تشدید نموده بطوری که مهاجر پذیری شهر ها رابطه مستقیم با گسترش شهر ها و این دو نیز رابطه مستقیم با پدیده حاشیه نشینی و همچنین رابطه مستقیم با سیاست های دولت دارد.

  انتخاب یک شهر به عنوان قطب توسعه اجتماعی و سیاسی – اقتصادی و صنعتی مسئله توسعه شهر ها را تسریع نموده و از طرف دیگر موجب خالی شدن منطقه ای از کشور می شود. بنابراین قبل از اعمال سیاست گزاری در رابطه با مناطق مختلف مطالعه تاثیرات این سیاست بر روی جابجایی مکانی جمعیت و تاثیرات مثبت و منفی آن بر مناطق مبدا و مقصد ضروری به نظر میرسد.

  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت: 3:35
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123